L O T N I C T W O

Nasi inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w wirtualnym prototypowaniu komponentów dla przemysłu lotniczego np.: elementy silników odrzutowych (łopatki wirnikowe, kierownice), kompozytowe łopatki wentylatora. Dostarczamy dokładne analizy strukturalne według międzynarodowych norm i standardów przemysłu lotniczego.

EASA- Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

FAA - Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa

Wymogi certyfikacyjne: CS-25/FAR Part 25

Oferujemy nie tylko analizy inżynierskie według powyższych standardów ale również interdyscyplinarną optymalizację konstrukcji z uwzględnieniem aerodynamiki, termiki oraz wytrzymałości.

Nasze doświadczenie w symulacjach MES dla przemysłu lotniczego obejmuje:

dynamikę wirników

drgania

zjawisko pełzania materiału

wpływ wysokich temperatur na materiał

analizy zmęczeniowe i mechanikę pękania

symetria cyklincza

zjawisko kontaktu

mechanika pękania kompozytów

symulacje dynamiczne (zderzenia)

Prosimy o kontakt jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji lub indywidualną ofertę.