MASZYNY ROLNICZE

Obecnie projektowanie maszyn rolniczych nie może odbyć się bez użycia komputerów. Dostępne na rynku oprogramowanie inżynierskie pozwala stworzyć wirtualny model maszyny (CAD), sprawdzić jej wytrzymałość (CAE) a następnie wspomóc proces produkcji (CAM). Najbardziej popularne oprogramowanie CAD do modelowania bryłowego jak Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge oraz IronCAD posiada również moduł do symulacji wytrzymałościowych Metodę Elementów Skończonych (MES). Moduł ten jest przydatny do wstępnych analiz wytrzymałościowych. Pozwala określić miejsca koncentracji naprężeń, jednakże wartości naprężeń mogą znacznie odbiegać od dokładnych gdyż na ich wynik wpływa wiele czynników jak gęstość siatki, rodzaj elementów, sposób podparcia czy obciążenia. Niedokładne wartości naprężeń prowadzą do błędnych obliczeń współczynników bezpieczeństwa oraz liczby cykli do zniszczenia. Błędy te ostatecznie zwiększają całkowity koszt produktu przez większą liczbę prototypów (konieczność wielokrotnych modyfikacji) czy przewymiarowanie konstrukcji (koszty zbędnego materiału, wydłużony czas produkcji, dłuższe spawy). Aby poprawić dokładność oraz uniknąć użycia błędnych wartości, symulacje wytrzymałościowe powinny być przeprowadzone przez doświadczonych inżynierów oraz przy użyć dedykowanego do tego celu oprogramowania.

Nasi specjaliści są w stanie kompleksowo zweryfikować wytrzymałość oraz trwałość niemal każdej maszyny rolniczej, redukując liczbę prototypów oraz optymalizując konstrukcję pod względem masy i wytrzymałości. Wszystko to w czasie krótszym niż czas potrzebny do budowy jednego prototypu oraz za cenę niższą niż jego koszt.

Sprawdzamy wytrzymałość oraz trwałość połączeń spawanych i śrubowych, poprawność doboru siłowników hydraulicznych czy ogumienia. Dzięki oferowanej optymalizacji topologii i kształtu zmniejszamy masę konstrukcji, istotną z uwagi na zużycie paliwa oraz nadmierne zagęszczenie gleby.

SimDes Partner oferuje:

Analizy strukturalne (liniowe i nieliniowe z uwzględnieniem kontaktu i plastyczności materiału)

Analizy drgań (wyznaczanie częstotliwości oraz postaci drgań własnych)

Analizy dynamiczne explicit, symulacje zjawisk szybkozmiennych (zderzenia, symulacje bezpieczeństwa systemów ROPS i FOPS)

Analizy zmęczeniowe i propagacji pęknięć

Analizy termiczne (symulacje procesu spawania)Analizy kinematyczno-dynamiczne mechanizmów maszyn rolniczych

Przeprowadzamy symulacje kinematyczno-dynamiczne aby wyznaczyć podstawowe parametry jak prędkość, przyśpieszenie i siły podczas pracy, transportu czy składnia i rozkładania narzędzia. Wyniki symulacji dostarczając niezbędnych danych potrzebych do prowidłowego doboru:

siłowników hydraulicznych

zaczepów transportowych

ogumienia

Weryfikacja trwałości połączeń spawanych

Badania wykazując że zjawisko zmęczenia materiału odpowiada za 80% pęknięć pojawiających się w maszynach a tylko 20% spowodowanych jest przeciążeniem. Pęknięcia zmęczeniowe pojawiają się najczęściej w miejscach karbów spawalniczych które tworzą spiętrzenia naprężeń. Dlatego trwałość spawanych elementów maszyn rolniczych jest znacznie niższa niż elementów bez spoin.

SimDes Partner oferuje szybkie a zarazem dokładne obliczenia trwałości połączeń spawanych według metody promienia zastępczego ("effective notch stress metod") rekomendowanej przez Międzynarodowy Instytutu Spawalnictwa (IIW). Już na etapie projektowania jesteśmy w stanie przewidzieć potencjalne problemy z trwałością oraz uniknąć ich przez wprowadzanie ulepszeń konstrukcyjnych.Weryfikacja i dobór śrub

Niemal w każdej maszynie rolniczej występują połączenia śrubowe które przenoszą znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne. Jak w przypadku połączeń spawanych, śruby również podlegają zjawisku zmęczenia materiału które ostatecznie może prowadzi do ich przedwczesnego zerwania. Oferujemy dokładne sprawdzenie oraz dobór śrub ze względu na nośność i trwałość według standardów Eurokodu 3.

Efektywnie ulepszamy konstrukcje zmniejszając naprężenia i zwiększając ich trwałość

Dzięki naszej wiedzy oraz nowoczesnym narzędziom szybko i efektywnie rozwiązujemy problemy techniczne związane z wytrzymałością i trwałością. Wyniki anliz optymalizacji topologii oraz kształtu pozwalają nam znależć najlepsze a zarazem najprostrze rozwiązania w krótkim czasie.Wspieramy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami

Dzięki zaawansowanym symulacjom szybko weryfikujemy koncepcje nowych rozwiązań przeprowadzając wirtualne testy przy użyciu wielu scenariuszy obciążeń. Dostarczamy niezbędnych danych do podjęcia decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania. Wskazujemy możliwości ulepszeń, zmniejszenia masy oraz poprawy wytrzymałości. Wspomagamy prace projektowe nad lekkimi konstrukcjami belek polowych opryskiwaczy i ram nośnych narzędzi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług wspomagających projektowanie nowoczesnych maszyn rolniczych lub otrzymać indywidualną ofertę prosimy o kontakt.