ANALIZY INŻYNIERSKIE KOMPOZYTÓW


Zespół inżynierów SimDes Partner cechuje solidna wiedza teoretyczna i doświadczenie zawodowe w modelowaniu kompozytów, stanowi to fundament dokładnych i rzetelnych wyników analiz MES.

Możemy zamodelować nawet najbardziej złożone konstrukcje kompozytowe, przy jednoczesnym poznaniu i analizie ich ewentualnych wady konstrukcyjnych.

Mamy wieloletnie doświadczenie w analizach MES kompozytów, obejmujących:

analizy strukturalne liniowych i nieliniowych modeli (kontakt, nieliniowości geometryczne i materiałowe)

analizy drgań pojedynczych komponentów jak i całych maszyn

modelowanie kompozytów wielowarstwowych

mechanika pękania kompozytów

analizy dynamiczne: zderzenia, uderzenia, wybuchy, itp

przewidywanie uszkodzeń

Jeśli nasz oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie lub mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług, zapraszamy do kontaktu.