JAK PRACUJEMY

Proces realizacji projektu dzielimy na cztery etapy:


Z doświadczenia wiemy, że model oparty na współpracy dostarcza najwięcej korzyści, dlatego każdy etap planujemy wspólnie z klientem. Takie podejście pomaga pracować skuteczniej i dostarcza najlepsze wyniki.

Modele rozliczeniowe

Aby zapewnić elastyczność oraz możliwe najlepsze warunki współpracy oferujemy trzy główne modele rozliczeniowe:

Wiemy, że każdy projekt jest unikalny dlatego wspólnie decydujemy jaki model rozliczeniowy jest najbardziej odpowiedni na danym etapie projektu.