PRZYGOTOWANIE MODELI MES

Dostarczamy gotowe and analiz modele MES według wytycznych i standardów klientów dla wielu solverów jak Ansys, Abaqus, LS-Dyna, Nastran.

Zobacz więcej

SYMULACJE INŻYNIERSKIE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Oferujemy szeroki zakres analiz strukturalnych, wibracyjnych oraz termicznych wspomagając klientów przy projektowaniu innowacyjnych i niezawodnych produktów.

Zobacz więcej

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

Najprostszy sposób aby znaleźć lepsze rozwiązanie konstrukcyjne, szybciej. Wspomagamy prace rozwojowe lekkich konstrukcji maszyn optymalizując kształt ich części.

Zobacz więcej

ANALIZY INŻYNIERSKIE KOMPOZYTÓW

Wspieramy organizacje przy wprowadzaniu materiałów kompozytowych do budowy nowych produktów oferując naszą wiedzę i doświadczenie.

Zobacz więcej

AUTOMATYZACJA I DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA CAE

Nasi inżynierowie specjalizują się w językach programowania: APDL-Ansys, Tcl-HyperWorks oraz Python-Abaqus. Pomagamy skrócić czas analiz oraz pozbyć się powtarzalnych zadań przy modelowaniu MES.

Zobacz więcej

WYNAJEM KADRY INŻYNIERSKIEJ

Zwiększamy elastyczność zatrudnienia i wybieramy najlepszych specjalistów do zespołu klienta.

Zobacz więcej